We zijn een groep mensen die zich in het bijzonder bekommert om het welzijn van de etnische minderheidsgroep Roma. Rechtvaardigheidsgevoel en maatschappelijke verantwoordelijkheid is wat ons bindt en is ook onze drijvende kracht achter dit initiatief. Voor ons is iedereen gelijk en gelijkwaardig! De mens is immers niet het probleem,  het probleem is het probleem. Zo kwam de als kern  ‘de tandwielmethodiek’ tot stand. Samen vormen we een team dat haar kennis en expertise ten dienste stelt aan verschillende sectoren die werken met de doelgroep.
Onze methodiek en de ‘know how’ maakt van ons een sterk geëngageerd team. Vanuit deze waarden willen we als team een stuwende kracht zijn bij het sensibiliseren, verbinden en het bevorderen van welzijn en integratie van de etnische minderheidsgroep Roma. Streven naar een menswaardig leven en harmonieuze samenleving met respect voor de diversiteit staat hoog aangeschreven in onze waarden en onze doelstellingen.
“Tsjaa, wat is rechtvaardig en wat is onrecht?
Het is maar hoe je het bekijkt!”
Copyright © 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
Over Ons
TERUG
Over de VERBINDENDE ACTOREN
Over de WAARDEN van ONS TEAM
Over de TANDWIELMETHODIEK