Copyright © 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
Janette Danyiova is de auteur van de methodiekboek   
genaamd ‘het tandwiel’ als ook de motor achter de oprichting
van het vzw SEER. Vanuit de narratieve mensvisie streeft
de tandwielmethodiek naar herstel van eigenwaarde en zelfbeeld,
als ook het bekrachtigen van de krachten en kwaliteiten.
De Tandwiel methodiek is ontstaan uit jarenlange praktijkervaring, eigen studie, analyse en opgebouwde  expertise met ‘know how’ op vlak van armoede en sociale uitsluiting. De methodiek richt haar focus op specifieke kwetsbaarheden en maatschappelijke positie van    
etnische minderheidsgroep Roma.

De tandwielmethodiek is uniek omdat die
multifunctioneel, dynamisch
en op maat werkt!


        
TERUG
De methodiek vertrekt vanuit vier centrale kernbegrippen:
narratief, contextueel, herstel
en empowerment.
Deze combinatie heeft aandacht voor de verhalende en vertellende mens met zijn ervaring. Zo staat het cliëntperspectief en zijn context centraal.
De tandwielmethodiek ondersteunt hierdoor het groeiproces en positioneert de hulpverlener op een gelijkwaardig niveau vanuit een onwetende positie en vanuit een oprechte interesse in de ander en zijn omgeving.
        
NARRATIEF
CONTEXTUEEL
HERSTEL
EMPOWERMENT
Over de Tandwielmethodiek
OVER ONS/