Social Enhancement
& Empowering of Roma
Historiek Missie&Visie Bestuurders Agenda

                              vzw SEER is een...
                              ..Sociale organisatie 
    .
                        die zich engageert in de 
                      sociale&maatschappelijke                                                                
               verbetering én versterking van de
           maatschappelijk kwetsbare
                           minderheidsgroep
                            Roma.


Door een kracht - en herstelgerichte benadering
wilt SEER steun bieden aan de Roma doelgroep,
diensten en het beleid.

Door onze expertise en
specifieke methodiek
het Tandwiel’, biedt SEER ;
vormingen, workshops, voordrachten,
intervisie en coaching aan
op maat van de doelgroep,
de betrokken diensten én het beleid.

SEER focust op- en heeft aandacht
voor de eigen krachten, gezonde zelfwaarde
en zelfbeeld waarin de culturele en
omgevingsfactoren gerespecteerd worden.


SEER doet ook aan onderzoek rond beeldvorming
met betrekking tot culturele, etnische
en maatschappelijke verschillen.

Deze worden verspreid en gegeven
via voordrachten, lezingen en vormingen.

We richten ons tot verschillende sectoren:
; oa zorg, welzijn, onderwijs, gezondheid,
integratie, jeugdhulp, justitie en arbeid.

Onze troeven zijn verbindend werken en
stimuleren van eigen veerkracht, groei
en zelfontplooiing, als ook sensibiliseren van
een breder maatschappelijk veld
waarin SEER streeft naar welzijn en
menswaardig bestaan van de doelgroep.

In dit kader ligt onze troef ook in de overdracht van
onze specifieke methodiek, expertise en kennis.

SEER biedt deze ondersteunende diensten aan
wanneer zich in de begeleiding en dienstverlening
knelpunten voordoen gekenmerkt door multiproblematiek,
generatiearmoede, als gevolg van kansarmoede,
uitsluiting en discriminatie.

De signaalfunctie en aanbevelingen formuleren
ter verbetering van de maatschappelijke
en sociale positie van de minderheidsgroep Roma,
maakt tevens deel uit van de taken van vzw SEER

MISSIE en VISIE
Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent
Tel.: 0478/323.860  info@seervzw.be
• v z w •