Copyright © 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
Vzw SEER is een sociale organisatie die zich engageert in de sociale en maatschappelijke verbetering van maatschappelijk kwetsbare minderheidsgroep Roma. Door een kracht - en herstelgerichte benadering wil SEER  steun bieden aan de Roma doelgroep, diensten en het beleid. Door onze expertise en specifieke methodiek ‘het Tandwiel’, bied SEER  vormingen, workshops, voordrachten, intervisie en coaching aan op maat van de doelgroep, de betrokken diensten én het beleid. SEER focust en heeft aandacht voor de eigen krachten, gezonde zelfwaarde en zelfbeeld waarin de culturele en omgevingsfactoren gerespecteerd worden. SEER doet ook aan onderzoek rond beeldvorming met betrekking tot culturele, etnische en maatschappelijke verschillen. Deze worden verspreid en gegeven via voordrachten, lezingen en vormingen. We richten ons tot verschillende sectoren: oa zorg, welzijn, onderwijs, gezondheid, integratie, jeugdhulp, justitie en arbeid.

Onze troeven zijn verbindend werken en stimuleren van eigen veerkracht, groei en zelfontplooiing, als ook sensibiliseren van een breder maatschappelijk veld waarin SEER streeft naar welzijn en menswaardig bestaan van de doelgroep. In dit kader ligt onze troef ook in de overdracht van onze specifieke methodiek, expertise en kennis. SEER bied deze ondersteunende diensten aan wanneer zich in de begeleiding en dienstverlening knelpunten voordoen gekenmerkt door multiproblematiek, generatiearmoede, als gevolg van kansarmoede, uitsluiting en discriminatie. De signaalfunctie en aanbevelingen formuleren ter verbetering van de maatschappelijke en sociale positie van
de minderheidsgroep Roma, maakt tevens deel uit van de taken van vzw SEER.
TERUG
Missie&Visie