Social Enhancement
& Empowering of Roma
Historiek Missie&Visie Bestuurders Agenda
HISTORIEK

SEER initiatief
is ontstaan...

als reactie                                .
op de veel voorkomende moeilijkheden
die zich zowel in de samenleving
met betrekking tot de doelgroep Roma,
alsook binnen de doelgroep zelf voordoen.

SEER wilt                    .
een antwoord bieden
op de veel voorkomende vraag
van de doelgroep zelf,
de diensten én
het beleid voor ondersteuning
in hun specifieke leefsituatie.

De meest voorkomende moeilijkheden
die op de voorgrond staan zijn
uitsluiting, discriminatie, armoede
en het fenomeen van Multiproblematiek
en generatiearmoede. 

Het betreft de Roma jongeren
en gezinnen wiens vertrouwen, zelfbeeld
en zelfwaarde ernstig aangetast werd
en doorheen hun (generatie) geschiedenis
impact en gevolgen bracht voor de huidige context.

Het betreft een doelgroep die geen houvast
en aansluiting meer vindt in de maatschappij,
(én) de eigen gemeenschap, en waar de klassieke
begeleidingsvorm niet meer of onvoldoende aansluit,
omwille van de specifieke problematiek binnen de
Roma gemeenschap waardoor
verbindend werken niet meer lukt.

SEER wil op deze vragen en de behoeften tegemoet komen. 

Zowel de doelgroep zelf als ook vele maatschappelijke diensten
en het beleid zijn de vragende partij voor steun.

De steeds groot wordende vraag naar een  specifieke aanbod
voor ondersteuning heeft vzw SEER aangezet tot
(ondernemende) initiatief om deze vraag te beantwoorden
met een specifieke methodiek op maat van de doelgroep.

Vzw SEER wil met deze specifieke methodiek
genaamd ‘het tandwiel’ de diensten in verschillende sectoren
ondersteunen via vormingen, workshops en intervisie.
Vzw SEER heeft deze specifieke methodiek ontwikkeld
mede dankzij eigen onderzoek, jarenlange expertise,
ervaringen en know-how.

Deze methodiek ‘Het tandwiel
kwam ook in najaar 2018 uit
in boekvorm bij Garant uitgeverij.
Hiermee wil vzw SEER
een breder publiek bereiken en van steun zijn


Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent
Tel.: 0478/323.860  info@seervzw.be
• v z w •