Copyright © 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
SEER initiatief is ontstaan als reactie op de veel voorkomende moeilijkheden die zich zowel in de samenleving voordoen met betrekking tot de doelgroep Roma, als ook binnen de doelgroep zelf. SEER wil een antwoord bieden op de veel voorkomende vraag van de doelgroep zelf, de diensten én het beleid voor ondersteuning in hun specifieke leefsituatie. De meest voorkomende moeilijkheden die op de voorgrond staan zijn uitsluiting, discriminatie, armoede en het fenomeen van Multiproblematiek en generatiearmoede. Het betreft de Roma jongeren en gezinnen wiens vertrouwen, zelfbeeld en zelfwaarde ernstig aangetast werd en doorheen hun (generatie) geschiedenis met impact en gevolgen voor de huidige context. Het betreft een doelgroep die geen houvast en aansluiting meer vindt in de maatschappij én de eigen gemeenschap, en waar de klassieke begeleidingsvorm niet meer of onvoldoende aansluit, omwille van de specifieke problematiek binnen de Roma gemeenschap waardoor verbindend werken niet meer lukt. SEER wil op deze vragen en de behoeften tegemoet komen. Zowel de doelgroep zelf als ook vele maatschappelijke diensten en het beleid zijn de vragende partij voor steun. De steeds groot wordende vraag naar een specifieke aanbod voor ondersteuning heeft vzw SEER aangezet tot (ondernemende) initiatief om deze vraag te beantwoorden met een specifieke methodiek op maat van de doelgroep. Vzw SEER wil met deze specifieke methodiek genaamd ‘het tandwiel’ de diensten in verschillende sectoren ondersteunen via vormingen, workshops en intervisie. Vzw SEER heeft deze specifieke methodiek ontwikkeld mede dankzij eigen onderzoek, jarenlange expertise, ervaringen en know-how. Deze methodiek ‘Het tandwiel’ komt ook in najaar 2018 uit in boekvorm bij Garant uitgeverij. Hiermee wil vzw SEER een breder publiek bereiken en van steun zijn
TERUG
Historiek