Copyright © 2019, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
over ons/
Publicaties/ons boek:
9000 Gent
Sleepstraat 204/bus 0001
Email: info@seervzw.be
Tel.: 0478/323.860

vzw
                    Over het boek:
De tandwielmethodiek is voortgevloeid uit jarenlange praktijkervaring,
eigen studie, analyse en opgebouwde expertise en know how op het vlak
van armoede en sociale uitsluiting.

De methodiek richt zich op specifieke kwetsbaarheden en
de maatschappelijke positie van de etnische Romaminderheid.
In elk boekdeel worden aan de lezer inzichten verschaft in de
moeilijkheden die Roma dagelijks ervaren en die vaak
onbekend blijven voor de omgeving.

--De analyses die in boekdeel twee aan bod komen, nemen de lezer mee doorheen de leefwereld van binnenuit en verschaffen zo het inzicht in de gekwetste identiteit van Roma. Daardoor wordt de sluier van de vaak onzichtbare leefwereld van Roma gelicht.
Het boek blijft vervolgens niet stilstaan en doet een poging om
met de unieke methodiek, Het tandwiel, enige handvatten te verschaffen aan iedereen die de Romagemeenschap wil begrijpen en helpen. De methodiek vertrekt vanuit een herstel- en krachtgerichte visie, met ruimte voor de verhalende mens en zijn ervaring.
“De mens is immers niet het probleem, maar het probleem is het probleem.” Onder dit krachtige motto en gewapend met een narratieve en contextuele mensvisie hoopt dit boek de lezer een inkijk te geven in een wereld waarvan men anders enkel de armoedige veruitwendiging ziet
over de auteur(s):
Janette Danyiova is
van Roma-afkomst en heeft
vijftien jaar ervaring als
expert in armoede en
sociale uitsluiting binnen verschillende sectoren
van de hulpverlening.
Tijdens haar loopbaan
heeft ze praktische ervaring
en expertise opgedaan in
Bijzondere Jeugdzorg, POD Maatschappelijke Integratie,
Justitie, Geestelijke Gezondheidszorg en Onderwijs.
Haar theoretische bagage
heeft ze via de studies Gezinswetenschappen en Psychologie
aan de Open Universiteit,
waar ze nog steeds les loopt.
De Tandwielmethodiek
                                                      Aan de slag met de Roma...