9000 Gent
Sleepstraat 204/bus 0001
Email: info@seervzw.be
Tel.: 0478/323.860

vzw
Agenda
Ä 70,-
Copyright © 2019, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
VORMING
1/3
21/10/2019 om 9u-16u
18/11/2019
om 9u-16u
16/12/2019
om 9u-16u
OPBOUW
VAN VERTROUWEN,
VEILIGHEID EN HERSTEL
INSCHRIJVEN
info@seervzw.be
(vermeld bij je inschrijving
je keuze en de dag van de vorming)
DEELNAMEPRIJS
"Over herstel en veerkracht"
Tijdens deze vorming staan we stil bij een aantal belangrijke pijlers die
herstel ondersteunen. We maken een reflectie over
onze eigen professionele houding en staan stil bij zowel
onze krachten en kwaliteiten, alsook onze valkuilen en
noden als dienst- en hulpverlener. Deze zijn van belang en
hebben invloed tijdens het begeleidingsproces.
In het eerste deel zoomen we in op een aantal basisprincipes
inzake houding van de dienst- en hulpverlener en
staan we tevens stil bij een aantal methoden die
ondersteunend kunnen werken bij de opbouw van vertrouwen en
veiligheid in de werkingsrelatie met Roma kinderen en ouders.
In het tweede deel leggen we de focus op het herstelproces voor Roma,
vaak eerste noodzakelijke stap in dienst- en hulpverlening met Roma.
Herstel gaat hand in hand met empoweren. Vanuit een krachtgerichte visie maken we ons een aantal empowerment methoden eigen die het herstelproces ondersteunen en bekrachtigen.
Het einddoel van deze vorming is de Roma terug
macht geven over hun eigen leven en laten groeien in eigen veerkracht.
Ä 70,-