9000 Gent
Sleepstraat 204/bus 0001
Email: info@seervzw.be
Tel.: 0478/323.860

vzw
Agenda
Copyright © 2019, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
JE VERHAAL
DOET ER TOE
VORMING
1/3
10/10/2019 om 9u-16u
14/11/2019
om 9u-16u
05/12/2019
om 9u-16u
DEELNAMEPRIJS
INSCHRIJVEN
"Aan de slag met de rugzak!"
Tijdens deze vorming staan we stil bij het belang van het levensverhaal.
De rugzak van leden van de Roma gemeenschap is soms pijnlijk en zwaar om te dragen. Om deze te verlichten en te helen is het belangrijk om het verhaal aan bod te laten komen en deze met een open houding te beluisteren. We overlopen een aantal basisprincipes bij het beluisteren van levensverhalen en onderstrepen een aantal begrippen en houdingen zoals luisteren, afstand en nabijheid, overdracht en tegenoverdracht, etc. Vervolgens staan we stil bij zowel het belang als de betekenis van het levensverhaal als materiaal en bron van informatie waarmee we aan de slag gaan in de praktijk van hulp- en dienstverlening. We leren een aantal methoden aan die de Roma kunnen ondersteunen tijdens het op verhaal komen. Aandacht hebben voor het levensverhaal geeft ons niet enkel inzicht in de rugzak en de geschiedenis van de persoon, maar de verhalende persoon vindt erdoor ook een taal om de betekenis die aan het beleefde geeft hoorbaar, zichtbaar en kenbaar te maken. Hierdoor gaan de deuren open naar meer zelfinzicht en zelfkennis. Deze zijn immers nodig voor het groeiproces en het reconstrueren van de soms pijnlijke levenslijnen. Bij het reconstrueren van bepaalde levenslijnen krijgt de verhalende ook de kans om nieuwe betekenis aan zijn verhaal te verlenen. Dit kan ertoe bijdragen dat de persoon terug in verbinding staat met zichzelf en de omgeving. Het einddoel van deze vorming is omgaan en werken met het levensverhaal van Roma kinderen en ouders.

info@seervzw.be
(vermeld bij je inschrijving
je keuze en de dag van de vorming)
Ä 70,-