Copyright 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
TERUG
Agenda
V O R M I N G 1/3
"Aan de slag met de rugzak!"
Tijdens deze vorming staan we stil bij het belang van het levensverhaal.
De rugzak van leden van de Roma gemeenschap is soms pijnlijk en
zwaar om te dragen. Om deze te verlichten en te helen is
het belangrijk om het verhaal aan bod te laten komen en
deze met een open houding te beluisteren.
We overlopen een aantal basisprincipes bij het beluisteren van
levensverhalen en onderstrepen een aantal begrippen en
houdingen zoals luisteren, afstand en nabijheid, overdracht en
tegenoverdracht, etc. Vervolgens staan we stil bij zowel het belang als
de betekenis van het levensverhaal als materiaal en
bron van informatie waarmee we aan de slag gaan in
de praktijk van hulp- en dienstverlening. We leren een aantal methoden aan die de Roma kunnen ondersteunen tijdens het op verhaal komen.
Aandacht hebben voor het levensverhaal geeft ons niet enkel
inzicht in de rugzak en de geschiedenis van de persoon,
maar de verhalende persoon vindt erdoor ook een taal om
de betekenis die aan het beleefde geeft hoorbaar,
zichtbaar en kenbaar te maken.
Hierdoor gaan de deuren open naar meer zelfinzicht en zelfkennis.
Deze zijn immers nodig voor het groeiproces en het reconstrueren van
de soms pijnlijke levenslijnen. Bij het reconstrueren van bepaalde
levenslijnen krijgt de verhalende ook de kans om
nieuwe betekenis aan zijn verhaal te verlenen.
Dit kan ertoe bijdragen dat de persoon terug in verbinding staat met
zichzelf en de omgeving. Het einddoel van deze vorming is omgaan en werken met het levensverhaal van Roma kinderen en ouders.
WANNEER?
DEELNAMEPRIJS
10/10/2019 om 9u-16u
14/11/2019
om 9u-16u
05/12/2019 om 9u-16u
70,-
INSCHRIJVEN
info@seervzw.be
(vermeld bij je inschrijving
je keuze en de dag van de vorming)
2019
OKT/NOV/DEC