Copyright © 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
In onze workshops maakt u kennis met thema’s uit de praktijk. We maken gebruik van onze talloze interactieve materiaal om de praktijk en theorie zo dicht mogelijk te brengen bij de deelnemers. Van videofragmenten tot rollenspel en werkgroepen. Telkens plaatsen we ons in de positie van zowel de hulp-vragende uit de doelgroep als ook de hulpgevende.
Actief deelnemen bij het toepassen van theorie omvat een belangrijk deel in onze interactieve workshops. Maandelijks kiezen we aantal thema’s uit met betrekking tot de praktijk. Telkens zijn het thema’s die sectoren zelf aangeven en thema’s die de doelgroep aangeeft. Via deze weg streven we naar een verbindende praktijk waarin zowel de doelgroep als ook de hulpverleners een stem krijgen.

In onze vormingen brengen we ‘het tandwiel’ in het vizier. We streven naar overdracht van kennis en vaardigheden die direct toegepast kunnen worden in de praktijk.
Onze vormingen worden gegeven in clusters en telkens ingedeeld in twee delen. Bij het eerste deel maken we telkens kennis met de doelgroep en hun ervaringen met de praktijk. Hierbij staat de vraag van en over de betekenis centraal. We staan dan stil bij aantal thema’s die de doelgroep als moeilijk ervaart.
In het tweede deel staan we stil bij de tandwielmethodiek waarbij we aantal methoden laten aan bod komen. Hierbij staat de vraag ‘hoe pakken we het aan’ centraal. In het tweede deel streven we naar overdracht van aantal theoretische en methodische kaders vanuit de tandwielmethodiek en goede praktijken.


We geven advies en coaching op maat van de dienst. Ervaar je als dienst een veelvoorkomende problematiek met betrekking tot de doelgroep? Ervaar je moeilijkheden in je dienst bij de toepassing van de tandwielmethodiek gericht naar de doelgroep? We exploreren op een onderzoekende wijze je vragen en geven advies en coaching op maat.
WORKSHOPS
VORMINGEN
INTERVISIE/SUPERVISIE
ADVIES & COACHINHG
TERUG
Aanbod
Onze intervisiemomenten hebben betrekking tot rechtstreekse praktijk vanuit verschillende sectoren. Via het inbrengen van concrete casussen en inbrengen van ervaringen uit de praktijk staan we even stil bij de ervaringen die als knelpunt ervaren worden en gaan we telkens over tot de exploratie van de vragen en de betreffende casus.
We bespreken de moeilijkheden die als moeilijk ervaren worden tijdens de werkzaamheden en zoeken we samen naar oplossingen en de beste toepassingen van de goede praktijken. Via intervisiemomenten streven we telkens naar zo goed mogelijke toepassing van de tandwielmethodiek waarbij we coachende rol opnemen tijdens de intervisie.