Copyright 2018, SEER VZW | CONTACT : SEER vzw, Oost Vlaanderen. Sleepstraat 204, 9000 Gent, BELGIUM Tel.: 0478/323.860
Als mensen zijn we unieke individuen maar ook sociale wezens die relaties aangaan. Zich verbonden voelen met de anderen geeft ons kracht en zinvolle betekenis die we geven aan ons leven. De relaties die we aangaan zowel in onze dichtste omgeving zoals familie, vrienden en gemeenschap als ook daarbuiten, zijn in die zin van levensbelang. Aandacht hebben voor de context met daarin de belangrijke anderen, ondersteunt het proces van zich verbonden voelen en ergens bijhoren. Hierdoor herstelt de balans binnenin onszelf en in zijn gehele context.
TERUG
Contextueel
OVER ONS/
OVER DE TANDWIELMETHODIEK/